PRAKTISK INFO

PRAKTISK INFO

Om foreningen:

• Haveforeningen består af 52 haver med en størrelse på omkring 400m².

• Haveforeningen ligger i Gladsaxe kommune på matr. nr. 5 a, c, e på adressen Klausdalsbrovej 275, 2860 Søborg

• Jorden ejes af Gladsaxe kommune og udlejes gennem Danmarks kolonihaveforbund til H/F Skrænten.

• Sæsonen følger dansk sommertid. Det er tilladt at bo fast i haveforeningen i sommertiden. Det er IKKE tilladt at bo fast i haveforeningen resten af året


Vand:

• Der åbnes for vandet en uges tid før sommertid, og lukkes når sommertid slutter.

• De nøjagtige datoer vil blive opslået i udhængsskabene og her på hjemmesiden.


Kontortid:

• Kontortid er hver torsdag i sæsonen mellem kl. 17:30 og 18:00

• Kontoret er lukket på helligdage (Skærtorsdag & Kr. Himmelfartsdag)

• Vaske/bade mønter kan købes i kontortiden hver torsdag mellem kl.17:30 og 18:00


Haveleje:

• Havelejen bliver opkrævet 4 gange om året, d. 1.januar, 1.april, 1.juli og 1.oktober.

• Det er tilladt at betale for hele sæsonen på engang, eller på anden måde forud. Det er derimod IKKE tilladt at betale for sent.

• Man kan betale via bank/posthus eller MobilePay. Vi modtager IKKE Kontanter/check/dankort/kreditkort.


Det Grønne Udvalg:

• Et haveudvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen, vil i løbet af sæsonen komme på besøg i haverne for at give en venlig reminder og et smil, hvis der er lidt ukrudt i hækken.


Fællesarealer:

• Vores fællesarealer vedligeholdes af foreningens medlemmer altså også dig.

• Arbejdsministeren indkalder til Fællesarbejde og socialt samvær nolge lørdage mellem kl. 9:00 og 13:00

• Der bliver uddelt en liste ved sæsonens begyndelse så alle er orienteret om hvilke dage de skal møde.